Home>Khoan s脿n b锚 t么ng

Khoan s脿n b锚 t么ng

Khoan s脿n b锚 t么ng t岷 C么ng Ty TNHH Th瓢啤ng M岷 D峄媍h V峄 B矛nh D瓢啤ng mang 膽岷縩 cho qu媒 kh谩ch h脿ng d峄媍h v峄 khoan s脿n b锚 t么ng t峄憈 nh岷 t岷 tr峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam hi峄噉 nay.

khoan s脿n b锚 t么ng, khoan san be tong

B岷g gi谩 khoan c岷痶 b锚 t么ng , bao g峄搈 khoan r煤t l玫i, khoan s脿n, khoan r岷, khoan v谩ch…膽峄 qu媒 kh谩ch tham kh岷:

STT
T锚n C么ng Vi峄嘽
膼啤n V峄 T铆nh
S峄 L瓢峄g
膼啤n Gi谩
1
Khoan r煤t l玫i b锚 t么ng D27 膽岷縩 D50
B锚 t么ng d脿y聽 20cm
L峄
1
120.000VN膼
2
Khoan r煤t l玫i b锚 t么ng D60 膽岷縩 D100
B锚 t么ng d脿y聽 20cm
L峄
1
200.000VN膼
3
Khoan r煤t l玫i b锚 t么ng D120 膽岷縩 D150
B锚 t么ng d脿y聽 20cm
L峄
1
280.000VN膼
4
Khoan r煤t l玫i b锚 t么ng D160 膽岷縩 D250
B锚 t么ng d脿y聽 20cm
L峄
1
400.000VN膼
STT
T锚n C么ng Vi峄嘽
膼啤n V峄 T铆nh
S峄 L瓢峄g
膼啤n Gi谩
1
Khoan s脿n b锚 t么ng 膽峄 d脿y 13cm, 膽瓢峄漬g k铆nh l峄 50 鈥 110cm
L峄
3500
50.000VN膼
2
Khoan s脿n b锚 t么ng 膽峄 d脿y 13cm, 膽瓢峄漬g k铆nh l峄 110 鈥 250cm
L峄
250
100.000VN膼
3
Khoan r岷 b锚 t么ng , 膽峄 d脿y 40cm, 膽瓢峄漬g k铆nh l峄 50cm
L峄
250
100.000VN膼
4
Khoan v谩ch b锚 t么ng , 膽峄 d脿y 40cm, 膽瓢峄漬g k铆nh l峄 60 鈥 250cm
L峄
70
300.000VN膼
B岷g gi谩 khoan s脿n, khoan r岷, khoan v谩ch b锚 t么ng v峄沬 膽峄 d脿y kh谩c nhau
STT
T锚n C么ng Vi峄嘽
膼啤n V峄 T铆nh
S峄 L瓢峄g
膼啤n Gi谩
1
C岷痶 b锚 t么ng n峄乶,膽峄 s芒u
聽5cm 膽岷縩 12cm
m
1
120.000VN膼

B岷g Gi谩 d峄媍h v峄 c岷痶 n峄乶 b锚 t么ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng 22H cung c岷 cho qu媒 kh谩ch h脿ng 膽峄 gi煤p qu媒 kh谩ch tham kh岷, gi谩 thi c么ng tr锚n c贸 th峄 thay 膽峄昳 t霉y v脿o kh峄慽 l瓢峄g c峄 c么ng tr矛nh.

Ngo脿i ra ch煤ng t么i c貌n cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 :

– Khoan c岷痶 膽瓢峄漬g n瓢峄沜
– Khoan n峄乶 膽瓢峄漬g 膽i
– Gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g
– Th谩o d峄 c么ng tr矛nh
– 膼脿o h峄 m峄憂g.
Khoan c岷痶 b锚 t么ng
– Cho thu锚 c谩c thi岷縯 b峄 chuy锚n khoan c岷痶 – 膽峄 b锚 t么ng.
– Thu Mua x谩c nh脿 c农, nh脿 x瓢峄焠g gi谩 cao…
– S峄璦 ch峄痑 nh脿 c峄璦
– C岷痶 膽峄 n峄乶 x瓢峄焠g
N岷縰 c贸 nhu c岷 Khoan s脿n b锚 t么ng, h茫y nh岷 m谩y l锚n v脿 g峄峣 ngay cho聽d峄媍h v峄 khoan s脿n b锚 t么ng聽22H 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷 v脿 ho脿n h岷 nh岷!

C脭NG TY TNHH TH漂茽NG M岷營 D峄奀H V峄 B脤NH D漂茽NG

Hotline: 0908 252 336 鈥 0915 469 336 Mr.Tu岷

膼峄媋 ch峄: 1218 qu峄慶 l峄 1A, Ph瓢峄漬g Th峄沬 An, Q.12, Tphcm

Gmail: khoancatbetonggiarebd@gmail.com

MST: 0310278171

Website: www.khoancatbetong22h.com

膼i峄僲: 4.73 (6789 b矛nh ch峄峮)

膼峄慽 t谩c 1: c谩t san l岷, c谩t x芒y d峄眓g, 膽谩 x芒y d峄眓g, th茅p pomina, th茅p vi峄噒 nh岷璽

膼峄慽 t谩c li锚n k岷縯: Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng